Innotek: doing business in a new way

On the 9th of September Innotek launched their new approach to innovation for Flanders: ecosystem innovation.

I was invited to guide them during the transition, especially towards the launch.

Here are some pictures of the day

Below you can find an interview (in Dutch), that we recorded to promote the event.

Het Nieuwe Groot is klein

Uit een interview met Innotek:

Julie Arts is Senior adviseur in veranderingsprocessen en leiderschap bij Presencing Institute. Volgens haar is onze huidige economie is gebaseerd op principes die niet langer houdbaar zijn: maximalisatie, competitie en groei. In plaats daarvan moeten we evolueren naar een model dat uitgaat van principes als: optimalisatie, samenwerking, en ‘genoeg’. Ondernemerschap kan hier een antwoord op bieden, maar dat vraagt een andere manier van kijken en denken. Want vandaag heeft business het recht om enkel voor zichzelf te zorgen, zonder rekening te moeten houden met de consequenties voor de mens en de natuur.

Een economie ten voordele van de toekomst, en niet ten koste van de toekomst

In haar werk probeert Arts  hiervoor meer bewustzijn te creëren. En dat doet ze door  aandacht te besteden aan de oorzaken en systemische patronen die een struikelblok kunnen vormen voor onze economie. Dat is nodig om op een heldere manier naar onze economie te kunnen kijken. Wie enkel  aandacht heeft voor de symptomen, mist heel wat kansen vooruit te gaan.

En vooruitgaan betekent dat we naar een  “Eco-economie” moeten evolueren.  Julie Arts legt uit dat ‘Eco’ hier veel meer betekent  dan enkel ‘ecologisch’.  “Eco staat voor ‘het grotere geheel’.  Een economie ten voordele van de toekomst, en niet ten koste van de toekomst. Ik heb nog geen antwoord op de vraag hoe dit er heel concreet zal uitzien, maar er zijn al heel veel mooie voorbeelden, die het volgende tijdperk aankondigen. Zo werken mensen bijvoorbeeld meer samen over de grenzen heen.  En dan heb ik het niet alleen over landsgrenzen, behalve internationaal wordt er ook  inter-sectoraal, inter-disciplinair, en inter-generationeel samengewerkt. “

Het nieuwe groot is klein

“Het Industriële tijdperk, gebaseerd op wat ik noem ‘het lopende band denken’ moet veranderen. In het huidig model is alles een massaproduct geworden: mensen, werknemers, grondstoffen, geld, grond,  alles kan je bezitten, kopen en verkopen en naar goeddunken gebruiken en zelfs misbruiken. We moeten meer naar klein en simpel. Het tijdperk van eindeloos opschalen, groeien en standaardiseren is voorbij.  In de toekomst zullen we lokaal, klein en flexibel moeten zijn, en meer maatwerk moeten aanbieden. Daarnaast zullen  we ook moeten leren zeggen wanneer het genoeg is. Want wat is genoeg? Wanneer zijn we groot genoeg of winstgevend genoeg?  Om als samenleving als geheel te groeien, moet het de norm worden om te investeren in mensen, in duurzaamheid en in plaatsen waar nog niet genoeg is.”

Ondernemerschap is de toekomst

“Ondernemerschap is de toekomst. Als model en als mentaliteit. Het zijn de kleine, jonge, geëngageerde ondernemers die antwoorden zullen vinden op de vele crisissen in de wereld. Innovatie wordt een competentie, waarbij het een kunst is om te kunnen zien waar de opportuniteiten liggen in de snel veranderende omgeving, en om deze zo te ontwikkelen dat ze op lange termijn bijdragen aan de toekomst. Samenwerking is daarbij cruciaal. Daar zijn vele vormen voor. Niet alles moet met iedereen gebeuren, maar het is door samenwerking en dialoog dat we in staat zijn om het groter geheel te zien en te begrijpen. “

Vertragen om daarna te versnellen

“Deze nieuwe manier van denken is nieuw en het vraagt tijd om deze leren en integreren. Tijd maken is vaak een uitdaging, je moet hier bewust voor kiezen.  Het is een lange termijn aanpak, die uitgaat van ‘al doende leren’. Het is belangrijk dat er nu al op korte termijn prototypes worden ontwikkeld, om zo blijven innoveren. Hiervoor zal capaciteit vrijgemaakt voor moeten worden. Ook  Innotek kan hier een belangrijke rol in spelen door bij te dragen aan competentieontwikkeling, en innovatieve trajecten te blijven ondersteunen. En ook door de organisatie van een event als Future First dat ook bijdraagt aan de bewustwording die zo belangrijk is.”